BESCHRIJVING VAN VOORMALIGE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN IN MATAGALPA

Sociaal werk

Eén van de belangrijkste activiteiten van Familias Especiales is het sociaal werk, afleggen van huisbezoeken. Medewerkers van Familias Especiales bezoeken gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking thuis in de krottenwijken. Tijdens deze huisbezoeken worden de mogelijkheden besproken die Familias Especiales heeft om ondersteuning te bieden in de betreffende situatie. Het gesprek heeft ook het doel om de gezinsleden ‘’een hart onder de riem’’ te steken.
Omdat de hutjes ver uit elkaar gelegen zijn en de afstanden tussen de –in de bergen gelegen- diverse krottenwijken lastig te overbruggen en ook nog eens meestal begaanbare wegen ontbreken, nemen huisbezoeken veel tijd in beslag. 
                         
                                                        op huisbezoek

Geschat wordt, dat er meer dan 5500 gezinnen zijn met een kind met een beperking. Tot nu toe zijn hiervan ongeveer 1500 gezinnen bezocht door Familias Especiales en is er op de één of andere manier ondersteuning gegeven.

Schooltje Rayitos

Rayitos (=lichtstraal) is een klein schooltje, waar kinderen met een leerachterstand speciaal onderwijs en activiteiten aangeboden krijgen. Het schooltje heeft eigen onderwijzerers die geschoold zijn in het geven van speciaal onderwijs. Zij worden ondersteund door vrijwilligers.

                           
Het gaat om kinderen die, om uiteenlopende redenen, (nog) niet terecht kunnen bij het bestaande speciale onderwijs in Matagalpa. Het schooltje is gevestigd in het Park van de Sterren. Deze nieuwbouw is financieel mogelijk gemaakt door de Spaanse zusterstad Sabadel.

Het park van de sterren

El Parque de Las Estrellas, oftewel het Park van de Sterren is een, in 2005 geopend, speelpark. In dit speelpark zijn diverse aangepaste speeltoestellen voor kinderen met een lichamelijke beperking. Jarenlang was het realiseren van het park de droom van de medewerkers van Familias Especiales. Nergens in Matagalpa was een veilige plek waar kinderen konden spelen. Na lang actie voeren door Los Amigos de Las Familias Especiales en het ter beschikking stellen van een geldbedrag door Kerk in Actie kon het park uiteindelijk worden gerealiseerd.

Kinderen met en zonder een beperking kunnen hier zeven dagen per week terecht. Er is altijd toezicht.

                          

Hergebruikproject / schildersatelier

Recicle Matagalpa is de naam van het hergebruikproject van Familias Especiales. In Matagalpa wordt o.a. papier opgehaald en op een dusdanige wijze verwerkt, dat het door verkocht kan worden aan een bedrijf. Hier hebben een aantal jongeren met een beperking een zinvolle dagbesteding.
Het project zit in een nieuw, goed geoutilleerd gebouw. Het Lek en Lingecollege heeft actie gevoerd waardoor, na verdriedubbeling door de Wilde Ganzen, het gebouw er kon komen.
In hetzelfde gebouw zit ook het schildersatelier. Jongeren met een beperking schilderen hier. 
                                          

De schilderijen worden in binnen- en buitenland verkocht. Ook in Nederland is er al twee keer een expositie van de schilderijen geweest. De jongeren hebben in 2006 een schildercursus van een landelijk bekende schilder gevolgd in Nicaragua.

Yoghurtwerkplaats

In de yoghurtwerkplaats wordt kaas, yoghurt en ijs gemaakt. Onder de medewerkers zijn ook jongeren met een beperking. Het is een professioneel werkproject, waar de producten op hygiënisch verantwoorde wijze worden bereid.
                            

De kaas en yoghurt wordt gebruikt voor het ontbijt van kinderen van speciale families die anders geen ontbijt zouden krijgen.
Hiernaast wordt de kaas, yoghurt en ijs verkocht. Er zijn een aantal winkels in Matagalpa die de producten in hun assortiment hebben.

Fysiotherapie

Op verschillende manieren wordt fysiotherapie verzorgd door Familias Especiales. In de stad Matagalpa wordt in een eigen gebouwtje fysiotherapie gegeven. Dit gebeurt ook in het steunpunt in de krottenwijk Luciada Mantilla.
Hiernaast wordt er paardentherapie gegeven op het terrein van een koffieboer aan de rand van de stad Matagalpa. Voor kinderen met uiteenlopende beperking is paardentherapie een goede therapie. Zo zie je bijvoorbeeld dat kinderen met vormen van autisme gedurende de therapie steeds meer contact gaan maken met mensen in hun omgeving.
                        

Centro Girasol

Centro Girasól betekent Centrum Zonnebloem. Centro Girasól is een rolstoelwerkplaats, kunstnijverheid winkeltje en eethuisje.
Het centrum is gerealiseerd door een actie van het Lek en Lingecollege in Utrecht, Wilde Ganzen, en het ICCO.

In de rolstoelwerkplaats worden rolstoelen en andere hulpmiddelen gerepareerd en aangepast. Jaarlijks komen er ongeveer 70 rolstoelen uit de V.S.. Deze worden, na op maat te zijn gemaakt, geschonken aan mensen met een lichamelijke beperking.

In het eethuisje kunnen gasten iets eten en drinken. Veel van de drankjes en maaltijden komen uit eigen keuken. Het geld wat hier overblijft wordt gebruikt voor het werk van Familias Especiales. Het eethuisje trekt ook steeds meer toeristen. Er zijn beschrijvingen van wandeltochten verkrijgbaar, die allemaal in de directe omgeving van de Girasól starten. In het winkeltje worden o.a. souvenirs verkocht, die in Nicaragua zijn gemaakt. Ook worden hier schilderijen verkocht, die zijn gemaakt door jongeren met een beperking.