U kunt ons helpen!

U kunt waarschijnlijk wel begrijpen dat er veel geld nodig is om onze ondersteuning in Nicaragua te kunnen continueren. Zeker nu in deze onzekere tijd, waarin het aan bijna alles ontbreekt. Wij richten ons nu vooral op:

Er blijft niets aan de strijkstok hangen

Voor dit alles is uw hulp hard nodig. U kunt er zonder meer vanuit gaan dat bij onze stichting niets aan de strijkstof blijft hangen. Al het werk van leden van onze organisatie is onbetaald. De lijnen met Nicaragua zijn kort, zodat we hier in Nederland goed weten wat er met het geld gedaan wordt!

Donateur van los amigos de las familias especiales
U kunt heel eenvoudig donateur worden van onze stichting. Door een e-mail naar info@familiasespeciales.nl te sturen met daarin uw adres-gegevens kunt u van ons meer informatie ontvangen.

Giften
Ook kunt u een gift overmaken op IBAN: NL64 INGB 0009 1083 32 ten name van 'stichting Los Amigos De Las Familias Especiales' in Finsterwolde. 

Informatie
Wij zijn uiteraard altijd bereid u meer informatie te geven. U kunt ons hierover een e-mail sturen op info@familiasespeciales.nl. Hierna zal zo snel als mogelijk contact met u worden opgenomen.