U kunt ons helpen!

U kunt waarschijnlijk wel begrijpen dat er veel geld nodig is in Matagalpa en Siuna. Er is nog veel werk te verzetten. Alleen al om door te gaan met de huidige werkzaamheden is er geld nodig, maar er zijn ook wensen zoals:

Er blijft niets aan de strijkstok hangen

Voor dit alles is uw hulp hard nodig. U kunt er zonder meer vanuit gaan dat bij onze stichting niets aan de strijkstof blijft hangen. Al het werk van leden van onze organisatie is onbetaald. De lijnen met Nicaragua zijn kort, zodat we hier in Nederland goed weten wat er met het geld gedaan wordt!

Donateur van los amigos de las familias especiales
U kunt heel eenvoudig donateur worden van onze stichting. Door een e-mail naar info@familiasespeciales.nl te sturen met daarin uw adres-gegevens kunt u van ons meer informatie ontvangen.

Giften
Ook kunt u een gift overmaken op IBAN: NL64 INGB 0009 1083 32 ten name van 'stichting Los Amigos De Las Familias Especiales' in Finsterwolde. 

Informatie
Wij zijn uiteraard altijd bereid u meer informatie te geven. U kunt ons hierover een e-mail sturen op info@familiasespeciales.nl. Hierna zal zo snel als mogelijk contact met u worden opgenomen.