Wie zijn wij?

Wij zijn Los amigos de las familias especiales. We hebben onze naam afgekort als familiasespeciales.nl. Onze naam betekent "vrienden van de speciale families". In Nicaragua worden gezinnen met een kind met een beperking speciale families genoemd. Wij zijn een kleinschalig Nederlandse stichting en zetten ons in voor mensen met een beperking in Nicaragua. Wij ondersteunen de stichting "Familias Especiales" in Matagalpa.
Wij worden financieel gesteund door donateurs, Kerken, scholen en organisaties zoals Kerk in Actie, Wilde Ganzen en Cordaid.

Onze doelstelling:

Het bieden van ondersteuning aan de gehandicaptenzorg in Nicaragua.

                                 
Wij proberen antwoord te geven op ondersteuningsvragen vanuit de organisaties in Nicaragua waar wij mee samenwerken. Dit betreft ondersteuning, die het leven van gezinnen met een kind met een beperking levenswaardiger maakt. Voorbeelden van deze ondersteuning vindt u het onderwerp Activiteiten op deze site.